mottagning

  • När du kommer till oss får du träffa Kiropraktorn. Därefter tas en ingående anamnes där du får berätta om dina besvär, din övriga hälsa samt din livsstil.
  • För att du skall få bästa möjliga vård, är det viktigt att få en fullständig bild av dig.
  • Kiropraktorn gör sedan en noggrann undersökning, framför allt av din rörelseapparat och ditt nervsystem. Om nödvändigt, remitteras du till röntgen.
  • Utifrån detta lägger vi upp en individuell behandlingsplan för att ge dig bästa möjliga hjälp.
  • Generellt kan man säga att gamla problem tar längre tid att behandla än nya.
  • Vår målsättning är att uppnå smärtlindring på kort sikt och förbättrad hälsa på längre sikt.
  • Underhåll riktar in sig på att förebygga framtida besvär. Precis som du servar bilen för att slippa problem, kan du underhålla ryggen för att förbli frisk.