kiropraktik2Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”att utföra för hand”.

Målet med den kiropraktiska behandlingen är att återställa felaktig funktion i rörelseapparaten (kroppens muskler och leder) och därmed minska smärtan.

Kiropraktor är idag en namnskyddad titel och endast den som erhållit legitimation av Socialstyrelsen får kalla sig kiropraktor. I dagsläget finns ca 200 legitimerade kiropraktorer i Sverige med internationellt godkänd akademisk examen.